Exercitii la sol!

Testarea solului

În cadrul proiectului Exerciții la sol! s-a realizat de-a lungul lunilor martie și aprilie 2023 o acțiune de prelevare mostre de sol din zona de activitate a proiectului, respectiv județele Mureș, Cluj, Alba și Bistrița-Năsăud. Scopul acestui exercițiu a fost stabilirea calității și sănătății solului din zona de activitate a proiectului, precum și potrivirea calității acestuia cu diverse culturi pentru fermierii înscrisi în proiect. Analizele de sol au fost realizate de către Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș, pentru 40 de eșantioane prelevate de la ferme.

Analizele asupra mostrelor de sol vizau aspecte legate de PH-ul solului, de concentrația de fosfor mobil, concentrația de potasiu mobil, cantitatea de humus și concentrația de azot total, conținut de argila. Rezultatele privitoare la PH-ul solului au semnalat la o majoritate de ferme o aciditate slabă a solului (41,5%), urmate de o proporție de 22% soluri acide, soluri alcaline 14.5%, restul fiind soluri neutre. Majoritatea plantelor agricole au nevoie de o reacţie neutră, slab acidă sau slab alcalină.

Rezultatele privitoare la concentrația de fosfor (P) mobil au relevat o stare de asigurare foarte slabă pentru o majoritate a fermelor (36,5%), urmate de ferme cu soluri într-o stare de asigurare slabă în proporție de 29%, stare de asigurare mijlocie de 17%, respectiv 14,5% din solurile analizate au o stare de asigurare bună.

Rezultatele legate de concentrația de potasiu (K) mobil au evidențiat o proporție majoritară a solurilor cu o stare de asigurare mijlocie (56%), urmate de 39% soluri cu o stare de asigurare bună, restul având o stare de asigurare slabă.

În cazul solurilor cu deficit de P mobil şi K mobil, forma eficiente de refacere a rezervelor în sol cu aceste elemente este de aplicare a îngrăşămintelor specifice în doze corespunzătoare.

Rezultatele arată o concentrație bună spre foarte bună de humus la aproximativ 18% din solurile analizate, în timp ce o stare de aprovizionare mijlocie se înregistrează la o majoritate de ferme, respectiv 73%. Restul fermelor aveau o aprovizionare slabă a humusului (concentratii sub 2%). Pentru sănătatea și productivitatea agricolă optimă a solului concentrația de humus trebuie să fie de peste 4%, iar grosimea orizontului cu humus trebuie să fie mai mare de 50 cm, iar adâncimea profilului solului mai mare de 75 cm. Acest conţinut se poate menţine prin adăugarea, în fiecare an, a cel puţin 10 tone/ha materie organică (compost şi/sau gunoi de grajd) din care se formează humus. Ce mai mare parte din humusul format (3/4) se mineralizează, furnizând elemente nutritive pentru plante, iar 1/4 intră în rezerva solului, contribuind la creşterea fertilităţii.

Analiza statistică asupra celor 40 de ferme analizate a arătat că rezerva de azot (N) total în sol este foarte slabă şi slabă în cazul a 60% dintre acestea.  Doar 40% din fermele analizate au o concentrație  cu aprovizionare normală și bună de azot. Refacerea rezervei de N în soluri se poate realiza natural prin aplicarea de gunoi de grajd, excremente de păsări sau compost. Un alt aport important de N îl constituie culturile leguminoase, care au şi rol în îmbunătăţirea stării solurilor, precum și precipitatiile, deci este important ca scurgerea apei de ploaie să fie împiedicată pentru a asigura înfiltrarea acesteia în sol.

În privinţa conţinutului de argilă se constată valori ridicate pentru solurile dintr-un număr mare de ferme analizate. Solurile argiloase pot fi îmbunătăţite în mai multe moduri: prin săpare sau arătură adâncă încorporând în aceelaşi timp o cantitate mare de materie organică pentru a se amesteca uniform; folosirea culturilor de acoperire care au rolul de a pregăti terenul pentru viitoarea cultură principală (exemple culturi acoperire: secara, ovăzul, măzărichea, trifoiul încarnat, sulfina, ridichea furajeră, muştarul, napii – pentru vara; sorg, iarbă de Sudan, hrişcă, fasoliţă, soia, mazăre, fasole, trifoi încarnat, trifoi de Alexandria, sulfina, napii, ridichea furajeră, muştar – pentru toamna); adăugarea de var sau gips.

În concluzie, fermele trebuie să își asigure un PH neutru al solului agricol, să mențina o concentrație buna de fosfor și potasiu prin aplicarea de îngrașăminte specifice corespunzătoare, să asigure o concentrație foarte bună de humus prin adăugarea de materie organică, să asigure o concentrație optimă de azot prin aportul de materie organică, includerea de culturi de leguminoase și retenția apei de ploaie. Aplicarea acestor măsuri nu va asigura doar o producție agricolă  optimă, ci va contribui și la menținerea calității și sănătății solului.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants