Exercitii la sol!

Standarde GAEC

În cadrul întâlnirilor cu fermierii în cele 4 județe implicate în proiectul Exercitii la sol! se prezintă condițiile necesare a fi împlinite și respectate conform standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC) referitoare la climă și mediu, sănătate publică, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Aceste condiționalități GAEC sunt incluse în planul național strategic 2023-2027.

Pentru a oferi claritate în aplicare fermierilor li se comunica standardele GAEC ce vor deveni obligatorii pentru fermierii care vor fi inclusi în planul național strategic. Aceste standarde includ cerințe de înverzire ce presupun diversificarea culturilor pe terenurile arabile, menținerea unor zone de interes ecologic și menținerea pajiștilor permanente.

Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de fermieri și persoane implicate în conservarea și păstrarea calității solului vom relua în acest articol, pe scurt, cele 9 standarde GAEC. Astfel prevederile GAEC 1 fac referire la menținerea pajiștilor permanente pe baza unui raport proporțional între pajiști permanente și suprafața agricolă la nivel național comparativ cu anul de referință 2018. Reducerea maxima este de 5%, în comparație cu 2018. Acest standard vizează introducerea unei clauze generale de protecție împotriva conversiei pajiștilor permanente către alte utilizări agricole, pentru păstrarea stocurilor de carbon. Acest standard se va include în schemele ce includ plățile pentru pășune.

Prevederile GAEC 2 se refera la protejarea zonelor umede și turbăriilor au obiectiv principal protejarea solurilor bogate în carbon. Acest standard generează câteva obligații la nivel de exploatație agricolă. Terenurile cu destinație agricolă din perimetrul zonelor umede și a turbăriilor desemnate arii naturale protejate, inclusiv siturile Ramsar, pot fi utilizate în scopul producției agricole (cultivat sau pășunat), cu respectarea condițiilor stabilite în planul de management și regulamentul ariei, precum aplică tehnologiile și asolamentele agricole, elaborate pe baza normelor tehnice specifice, cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

Prevederile GAEC 3 se refera la interdicția de a incendia miriștile, vegetația uscată și resturile vegetale pe terenurile arabile. Acesta obligație se extinde pe toate terenurile arabile de pe teritoriul național. Aceste prevederi continuă prevederile GAEC 6 care solicită menținerea nivelului de materie organică din sol din planul 2014-2020. Interdicția incendierii asigură reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES și acoperirea solului în perioadele cele mai sensibile.

Prevederile GAEC 4 solicită crearea de benzi tampon (fâșii de protecție) de-a lungul cursurilor de apă. Acest standard introduce interdicția privind aplicarea produselor de protecție a plantelor pe benzile tampon de-a lungul cursurilor de apă, pe lângă cerințele Directivei Nitrați referitoare la fertilizanți, precum și creșterea lăţimii minime a benzilor tampon la 3 m (față de 1 m în versiunea anterioară) pentru terenurile cu panta până la 12% și la 5 m (față de 3 m în versiunea anterioară) pentru terenurile cu panta peste 12%.

Prevederile GAEC 5 se referă la gestionarea lucrărilor solului, reducerea riscului de degradare a solului și eroziune, inclusiv luarea în considerare a pantei care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii, referitor la lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare și menţinerea teraselor existente pe terenul agricol. Indiferent de cultura înființată, precum și interdicția privind lucrările solului pe terenurile degradate (terenurile cu soluri foarte slab fertile) improprii pentru folosinţă arabilă (clasa de calitate V), indiferent de panta terenului.

Prevederile GAEC 6 se referă la acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile. Fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației si pe cel puțin 50% din suprafața culturilor permanente din exploatație. În România perioada cea mai sensibilă pentru sol este perioada de vară (15 iunie – 30 septembrie) caracterizată prin temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, secetă pedologică și atmosferică, alte fenomene meteo extreme care pot cauza uscarea excesivă a solului și apariția fenomenelor de eroziune, degradare și deșertificare.

Prevederile GAEC 7 se referă la rotația culturilor pe terenul arabil, cu excepția culturilor care cresc sub apă, aplicabile începând cu 2024. Acest standard impune un set de cerințe specifice, respectiv practici agricole dedicate menținerii potențialului de producție a solurilor agricole (fertilitatea solurilor). Rotația constă în schimbarea culturilor cel puțin o dată pe an (an de cultură) la nivel de parcelă agricolă, cu excepția culturilor multianuale, a ierburilor și a altor plante furajere erbacee, a terenurilor lăsate pârloagă și a culturilor din spații protejate (sere și solarii).

Preverile GAEC 8 se referă la ponderea minimă a suprafeței agricole dedicate zonelor sau caracteristicilor neproductive și pe toate suprafețele agricole, menținerea elementelor de peisaj și interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor. Menţinerea particularităţilor de peisaj, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, măsuri pentru evitarea instalării şi extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol. Instituie obligația asigurării unui procentaj minim din suprafața agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive la nivel de exploatație.

Prevederile GAEC 9 se refera la interzicerea conversiei sau aratul pajiștilor permanente desemnate ca pajiști permanente sensibile din punct de vedere ecologic din perimetrul siturilor Natura 2000, având ca obiectiv principal protejarea habitatelor și a speciilor.

Proiectul Exerciții la sol! va continua să comunice cu fermierii și să aducă noi informații despre standardele și bunele practici din agricultură, în conformitate cu planul național strategic, ajutând la răspândirea informației și creșterea gradului de conștientizare a importanței conservării și protejării calității solului în exploatațiile agricole.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants