Exercitii la sol!

Prezentarea proiectului elevilor din liceele agricole

🌱Viitorul agriculturii sustenabile şi performante este format din generațiile tinere.
ℹ️Una din acțiunile întreprinse în cadrul proiectului, este reprezentată de 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐮𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜 despre concluziile studiului efectuat cu privire la păstrarea calității solului. Acestea se rezumă la anumite practici agricole care trebuie să fie însuşite de către fiecare fermier şi producător agricol. Implementate corect, practicile agricole respective pot contribui, atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecinţelor ecologice nefavorabile la nivel naţional, regional, local, pe termen mai scurt sau mai lung.
Principalele informații prezentate au fost:
1) Cadrul legal național și european privind gestiunea solului (Directiva Cadru Sol și evoluția modificărilor din Noua Strategie pentru Sol, respectiv Legea 246 din 10 noiembrie 2020);
2) Principiile unui sol sănătos conform acestui cadru legal:

– asigurarea producției de alimente și biomasă, inclusiv în agricultură și silvicultură;

– absoarbe, depozitează și filtrează apa și transformă nutrienții și substanțele, protejând astfel sursele de apă subterană;

– oferă baza vieții și a biodiversității, inclusiv habitate, specii și gene;

– acționează ca un rezervor de carbon;

– oferă o platformă fizică și servicii culturale pentru oameni și activitățile acestora;

– acționează ca sursă de materii prime;

– constituie o arhivă a patrimoniului geologic, geomorfologic și arheologic

3) Principalele măsuri pe care proprietarii de terenuri trebuie să le întreprindă:

– Testarea periodică a solului pentru a evalua calitatea acestuia;

– Utilizarea practicilor agricole ce conduc la reducerea degradării solului (asolamentul);

– Drenarea zonelor umede și a solurilor organice, și pentru a reface turbăriile drenate.

– Stimularea cercetării, monitorizarea și evaluarea resurselor de sol;

– Conștientizarea și mobilizarea societății și a administrației publice pentru protejarea solului.

Prezentările deschid o serie de acțiuni de informare și conștientizare adresate elevilor din liceele tehnologice agricole, fermierilor și autorităților publice.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants