Obiective proiect

Proiectul Exerciții la sol! își propune, prin activitatea sa, atingerea următoarelor obiective:

  • creșterea gradului de informare al tinerilor care studiază în domeniul agriculturii cu privire la cadrul legal menit să asigure păstrarea calității solului pentru o agricultură responsabilă și durabilă;
  • implicarea directă a tinerilor care studiază științele agricole la nivel universitar în activități de documentare și informare a tinerilor elevi la licee cu profil agricol cu privire la atitudinea civică responsabilă față de mediu și sol;
  • monitorizarea capacităților existente și măsura în care autoritățile publice pun în aplicare cadrul legal al păstrării calității solului în cadrul agriculturii responsabile și durabile și a practicilor și provocărilor fermierilor în privința asigurării calității solului prin dezvoltarea de instrumente de monitorizare specifice pentru autorități și fermieri și cereri de informații în baza legii 544;
  • schimbarea mentalității fermierilor și promovarea de soluții pentru susținerea aplicării prevederilor legale și răspândirii în rândul fermierilor a practicilor prietenoase cu solul;
  • conștientizarea autorităților prin activități de advocacy cu privire la practicile și soluțiile pentru păstrarea calității solului în cadrul agriculturii responsabile și durabile dezvoltate pe baza cercetării și monitorizării realizate în cadrul proiectului și care urmăresc respectarea principiilor protecției mediului și agriculturii sustenabile de către fermieri și autoritățile locale și naționale cu competențe în domeniu;