Despre proiect

Proiectul Exerciții la sol! este derulat de Fundația HEKS/EPER România în parteneriat cu Fundația FAER sprijinit financiar prin programul Active Citizen Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021.

Proiectul își propune creșterea gradului de conștientizare și implicare a tinerilor care studiază științele agricole în activități de monitorizare și advocacy pentru a asigura respectarea de către autoritățile locale și naționale a prevederilor legale și directivelor europene cu privire la păstrarea calității solului și aplicarea de către fermierii activi în județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș a practicilor prietenoase cu solul.

Calitatea solului nu privește doar categoriile societății civile menționate mai sus, ci o insuficientă protejare și păstrare a calității solului ce poate avea un impact general negativ asupra întregii societăți civile datorată afectării calității apei potabile și biodiversității.

Mediul, ca ansamblu de factori biotici și abiotici, este supus în permanență factorilor de stres din interior și exterior. Dincolo de factorii externi care nu pot fi controlați, factorul antropic-activitatea omului are și influențe negative prin modul de exploatare a factorilor de producție agricolă, tehnologiile utilizate sau organizarea și gestionarea exploatațiilor agricole. Presiunea generată de creșterea populației și a consumului a dus la dezvoltarea rapidă a noi specii de plante, dar și a noilor substanțe de sinteză pentru uz agricol. În România agricultura este practicată de un procent semnificativ al populației active (30%) care nu are, în general, pregătire de specialitate și nici acces la tehnologie modernă. Cultura normelor de conservare a calității solului, apei și aerului este precară iar implementarea măsurilor de prevenție și control, în conformitate cu legislația națională și directivele europene, este de multe ori formală, datorită limitelor de infrastructură și personal ale autorităților cu competențe în domeniu.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO-Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Proiectul este derulat de Fundația HEKS/EPER România în parteneriat cu Fundația FAER  și beneficiază de o finanțare în valoare de 195.778,04 euro, prin programul Active Citizen Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website  nu reprezinta în mod necesar poziția oficială a  Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.ro . Informații despre Active Citizens Fund în România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro .

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants