Exercitii la sol!

Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului (preconferință)

Proiectul Exerciții la sol! a ajuns in faza de diseminare a rezultatelor obținute in cadrul muncii cu fermierii, cu tinerii elevi si studenti, precum si din schimburile de experiență de bune practici in ferme.

Conferința își propune să fie un mijloc de a aduce laolalta mai multe instituții de stat, precum și beneficiari ai proiectului pentru a le prezenta rezultatele obținute în urma activităților educaționale, activităților de cercetare și pilotare, activităților de comunicare cu instituțiile relevante, precum și rezultatele în privința sondării practicilor de gestiune sustenabilă a solului.

Conferința va aborda în linii mari următoarele tematici:

  • Perspective privind activitatea de gestiune sustenabilă a solului din perspectiva fermierilor, UAT-urilor și instituțiilor relevante;
  • Stadiul legislației în domeniul agriculturii sustenabile;
  • Bune practici și metode concrete de realizare a lucrarilor solului;
  • Implementarea standardelor GAEC, relevante pentru sol;
  • Dezvoltarea de parteneriate pentru continuarea activității de informare privind gestiunea sustenabilă a solului.

Întâlniri de informare pentru fermieri

Evenimentul va avea loc în data de 22 iunie 2023, începând cu ora 11.00, la  CLUJ HUB, str. Ferdinand 22-26, etajul 3, Cluj-Napoca.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants