Exercitii la sol!

Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului (post-conferință)

Proiectul Exerciții la sol! a ajuns în faza de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul muncii cu fermierii, cu tinerii elevi și studenți, precum și din schimburile de experiență de bune practici în ferme. Astfel în data de 22 iunie 2023 a avut loc Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului ca urmare a activităților educaționale, activităților de cercetare și pilotare, activităților de comunicare cu instituțiile relevante, precum și rezultatele în privința sondării practicilor de gestiune sustenabilă a solului.

Echipa proiectului a prezentat concluziile principale ale cercetărilor întreprinde de-a lungul acestui proiect. Astfel au fost prezentate principalele practici ale fermierilor in privința gestiunii solului, precum și perspectiva autorităților locale și de stat în privința acestor practici. Anume facilitățile oferite fermierilor, dar și gradul de conștientizare a fermelor privitoare la drepturile și obligațiile legale în privința gestiunii sănătății solului și mediului.

Conferința a oferit și o viziune cuprinzătoare asupra activității desfășurate de-a lungul proiectului. Astfel, în activitatea educațională proiectul a ajuns la peste 210 elevi din 5 licee de profil agricol prin sesiuni de informare privind practicile de gestiune sustenabilă a solului si peste 40 de studenți participanți la elaborarea evaluării stadiului actual al legislației relevante chestiunii solului. În activitatea de cercetare la nivelul fermierilor a ajuns la peste 250 de fermieri din Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud și Alba. Peste 160 de fermieri au participat la procesul de autoevaluare a propriilor practici in agricultură și gestiunea solului, iar 40 de fermieri au beneficiat de programul de prelevare gratuita a probelor de sol.

Conferința a oferit celor prezenți și o vedere amplă asupra situației legislative la nivel național și internațional în ceea ce privește managementul solului. Astfel, principalul fundament legal pentru protejarea prin lege a solului este cel național, acesta fiind si cel mai specific resurselor din România. Au fost amintite diverse programe menite a sprijini protecția solului, dar și legi naționale menite a proteja mediul și solul.

Un aspect important a reieșit în urma conferinței, anume o lipsa de informare în rândul fermierilor mici și mijlocii, o lipsă de educație de specializare și neacordarea unei importanțe suficiente bunelor practici in agricultură. Astfel, informarea clară în privința tipului de sol și a compoziției sale poate porni numai de la o analiza de baza asupra compoziției solului din ternurile deținute. Acesta ar fi pasul de pornire pentru creșterea productivității și implicit a sănătății și fertilității solului. Următorii pași ar fi intețirea sesiunilor de informare și a cursurilor de specializare pentru ca fermierii să poată obține informații potrivite pentru culturile deținute; respectarea legislației naționale și internaționale prin creșterea gradului de conștientizare și comunicare intre cetățeni și autorități; crearea de facilități la nivel local pentru susținerea unei agriculturi ecologice; etc.

Conferința de diseminare a fost un succes, având mai mulți participanți reprezentanți ai diferitelor instituții, precum Garda de Mediu, Direcții Agricole Județene, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Geografie și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, etc..

Echipa proiectului și-a propus prin această conferință crearea unui mediu deschis și ușor de accesat a unor informații de ansamblu în ceea ce privește bunele practici în sustenabilitatea și protejarea solului în agricultură, prin compilarea perspectivelor tuturor părților implicate în acest proces.

 


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants