Exercitii la sol!

Concluzii din practica gestiunii solului

Proiectul Exerciții la sol! se apropie de faza de încheiere, de reflectare și comunicare asupra rezultatelor obținute în urma diverselor activitati de cercetare si consultare cu fermierii din agricultura româneasca, precum și cu instituțiile relevante în domeniu.

Astfel vom prezenta în cele ce urmează câteva concluzii legate de practicile privind gestiunea sustenabilă a solului din perspectiva fermierilor obținute în urma procesului de auto-analiză a activităților agricole din fermele din județele Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud și Alba. Au fost analizate raspunsurile a 238 de fermieri din județele menționate. Majoritatea acestor fermieri dețin ferme mici cu o suprafață de 1-10 ha, cu o dotare corespunzătoare. Majoritatea acestor fermieri nu dețin studii în domeniul agriculturii, ci dețin doar studii medii. Principala lor sursa de informare în privința necesarului de pesticide, fungicide, etc. provin din partea distribuitorilor. Abaterile fermierilor conta in: aplicarea de ingrășăminte chimice sau organice pentru fertilizarea culturilor; aratul terenurilor indiferent de cultura ce urmează a fi semănată; utilizarea unui asolament de 2 ani; etc.

Majoritatea respondenților nu întreprind măsuri speciale pentru menținerea fertilității solurilor. Pentru menținerea sănătății solului se întreprind următoarele acțiuni: înființarea anuală de culturi destinate a fi îngrășământ verde; cultivă leguminoase perene si anuale; aplică fertilizanți după indicațiile oferite de planul de fertilizare întocmit de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice.

Principalele cerințe ale fermierilor în ceea ce privește autoritățile publice consta în: realizarea unor rampe ecologice; ridicarea deșeurilor rezultate din teren; cursuri de formare si specializare; aplicarea de contravenții pentru nerespectarea legislației în vigoare; creșterea fluxului de informare privitoare la protecția solului din partea autorităților locale.

Perspectiva autorităților. Au fost transmise 40 de cereri de informații de interes public în baza Legii 544, Legea liberului acces la informațiile de interes public, instituțiilor cu competențe în domeniul protecției calității solului din județele Alba, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud. Doar 20 de instituții au răspuns acestor cereri.

Aceste instituții au competențe în ceea ce privește realizarea analizelor și studiilor de sol atât pentru programele naționale, cât și pentru beneficiari privați, fermieri; verificarea aplicării de către fermieri a legislației cu privire la GAEC – Good Agriculture and Environment Conditions; managementul deșeurilor, monitorizarea calității solului; informarea privind modul de utilizare a pesticidelor și fertilizanților; inventarierea perimetrelor cu soluri potențial contaminate; emitere de avize, acorduri, autorizații de mediu; inspecție și control.

50% din aceste instituții dețin personal calificat să urmărească  respectarea legislației privitoare la protejarea mediului și solului. Cursuri de informare pentru fermieri au fost organizate doar de către DAJ Cluj, in timp ce măsuri de informare în rîndul fermirilor au fost întreprins de către DAJ Cluj, APIA Mures si OSPA Cluj. Doar 50% dintre instituțiile repondente aplică măsuri concrete pentru reducerea impactului negativ al activității fermierilor asupra solului.

Principalele provocări la nivel de gestiunea solului întâmpinate de către instituțiile statului sunt: depozitarea necontrolată a deșeurilor; fertilizarea terenurilor fără o cartare agrochimică prealabilă; remedierea solurilor contaminate; educarea populației în vederea prevenirii poluării solurilor cu materiale din plastic; aplicarea crescută a dozei de pesticide față de recomandări; executarea neconformă a lucrărilor agricole.

Perspectiva primăriilor locale. 142 de primării au fost invitate in activitatea de cercetare legata de gestiunea solului, iar 33 au răspuns invitației. Aceste primării au menționat că dezvoltă facilități destinate protecției mediului, că distribuie buletine de avertizare primite din partea Direcției Fitosanitare, că desfășoară acțiuni de informare a populației privitoare la colectarea selectivă și distribuie tomberoane pentru deșeuri.

In urma studiului s-a concluzionat ca fermierii dețin un grad mediu de conștientizare a bunelor practici agricole. Facilitățile oferite de primării se găsesc în puține cazuri, neexistând o adresare prin infrastructura locală a provocărilor de gestiunea solului. Primăriile nu aplică sancțiuni, ci intensifică etapa de informarev privitoare la protejarea mediului și solului, considerând că aceste sancțiuni trebuie aplicate de către alte autorități precum: Garda de Mediu, Autoritatea Națională pentru Protecția Mediului, etc.

Un impact puternic asupra solului îl constituie arderea și îngroparea ambalajelor de la produsele pesticide, precum și creșterea necontrolată a dozei de pesticide.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants