Colaboratori

Facultatea de Agricultură, USAMV

 

Facultatea de Agricultură din Cluj-Napoca în calitate de colaborator în proiectul Exerciții la sol! contribuie la o componentă importantă a acestui proiect prin activitatea de cercetare. Activitatea de cercetare se desfășoară cu sprijinul a 10 studenți selectați din cadrul facultății, împreună cu un expert în pedologie și un expert practician de mediu. Din această activitate va rezulta un raport de cercetare ce va cuprinde aspecte legate de bune practici în protejarea și conservarea calității solului, aspecte tehnice, legislație,  responsabilități ale autorităților naționale și locale, directive europene în domeniu, etc.

Facultatea de Agricultură din Cluj-Napoca a fost înființată în 1869, având o activitate de peste 150 de ani în educarea și pregătirea tinerilor agronomi. Facultatea de Agricultura este parte integrantă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, oferind o serie de programe de învățământ la nivel de licență, masterat și doctorat.

Printre programele de studiu oferite de Facultatea de Agricultură amintim: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Biologie, Ingineria Mediului, Știința solului și Ingineria și protecția mediului în agricultură.

Facultatea de Agricultură are o îndelungată tradiţie. Aceasta a devenit un centru de educaţie, învăţământ şi cercetare reprezentativ pentru ţara noastră, specialiştii formaţi aici fiind apreciaţi ca agronomi şi oameni ai cetăţii, oriunde şi-au desfăşurat activitatea. Viitorul facultăţii este legat de adoptarea curriculei europene pentru învăţământul agronomic, de menţinerea la un nivel ridicat a procesului de învăţământ, de ancorarea în cerinţele agriculturii moderne.

 

Pentru mai multe informații legate de activitatea Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca vă invităm să ne vizitați aici .