Activități cu studenții

Facilitarea schimbului de bune practici între fermieri din județele Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș

Vizita de studiu a studenților de la USAMV Cluj-Napoca la ferma și fabrica de procesare lactate AgroCarmolact, Sat Monor, județul Bistrița-Năsăud

 

Proiectul ”Exerciții la sol” este o propunere a Fundației HEKS/EPER România în parteneriat cu Fundația FAER de a veni în sprijinul producătorilor, fermierilor, tinerilor studenți în agricultură și elevilor din liceele de profil agricol în studiul impactului pedologiei asupra activității lor profesionale și nu numai.

Proiectul își ia întreaga finanțare din cadrul Programului Active Citizen Fund, care la rândul său este parte a Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021 și au drept obiectiv principal consolidarea societății civile, a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Aceste granturi sunt colectate din Islanda, Lichtenstein si Norvegia.

Proiectul își propune să vină în întâmpinarea tinerilor practicieni in domeniul agricol, respectiv a studenților care studiază acest domeniu și să le aducă la cunoștință diverse metode de păstrare a calității solului, în conformitate cu directivele și prevederile legale naționale precum și cu directivele europene.

Având în vedere ca formarea solului vegetal și recuperarea calității terenurilor și a solului sunt procese extrem de lente, solurile pot fi considerate, în esență, resurse neregenerabile. Din acest motiv considerăm activitatea de informare a studenților a fi deosebit de importantă și un pas de pornire spre ridicarea nivelului de conștientizare generală a necesității conservării calității solului.

Prin vizita în teren efectuata, studenții au primit informații valoroase referitoare la drepturi și obligații legate de păstrarea calității solului pentru protecția mediului și a agriculturii sustenabile, metode practice și corecte de administrare a fermelor astfel încât aceste practici să ajute la menținerea calității solului și întreprinderii de culturi sustenabile pe terenurile deținute sau lucrate.

De asemenea studenții participant la vizita de studiu din ferma au primit informații cu privire la păstrarea calității solului, referitoare la anumite practici agricole care trebuie să fie însușite de către fiecare fermier, practician în domeniu agricol și producător agricol. Implementate corect, practicile agricole respective pot contribui, atât la obținerea unor producții calitativ superioare și rentabile, cât și la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecințelor ecologice nefavorabile la nivel național, regional, local, pe termen scurt, mediu și lung.

Proiectul vizează 4 județe din Transilvania: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș, obiectivul său fiind abordarea problemei calității solului în exploatațiile agricole din aceste zone, cu cooptarea autorităților publice competente în păstrarea calității solului, dar și prin implicarea societății civile reprezentată prin tineri fermieri și producători activi, dar și tineri studenți și elevi ce studiază în instituții de profil.

Astfel în cadrul activității de facilitare a schimbului de bune practici intre fermieri din județele Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș – vizite de studiu la fermele identificate ca aplicând bunele practici în păstrarea calității solului, un grup de 40 de studenți de la specializările IMAA, IMAPA, IMIT din cadrul Departamentului de Științe Economice, Facultatea de Horticultura și Afaceri in Dezvoltarea Rurala, USAMV Cluj-Napoca au participat la o excursie de studiu la ferma si fabrica de procesare lactate AgroCarmolact SRL (lactate de Monor), Sat Monor, Comuna Monor, județul Bistrița-Năsăud.

Studenții au vizitat cea mai modernă fermă de vaci din Transilvania, cu un efectiv de 1700 capete Holstein. În cadrul vizitei de studiu au fost prezentate de către domnul Ing. Vasile Zdrenghia – Expert practician de mediu și discutate aspecte referitoare la managementul fermei, digitalizarea proceselor în ferma, gestionarea resurselor umane și indicatori tehnico-economici și financiari ai activităților desfășurate. Studenții au avut ocazia de a pune partea teoretica, în practică la Ferma AgroCarmolact din satul Monor, deoarece le-au fost prezentate toate etapele de pregătire a solului, a nutrețului, a fluxurilor din fermă. A fost pezentată inclusiv componenta de muls a laptelui, pregătirea și procesarea laptelui care ajunge sub formă de produse lactate gustoase și de calitate pe rafturile magazinelor.

Ferma AgroCarmolact a fost aleasa ca ferma pentru organizarea vizitelor de studiu deoarece practicile de gestiune a activităților în cadrul acestei ferme reprezinta modele de bune practici în asigurarea calității solului identificate și prezentate studenților și fermierilor:

  • Suprafața lucrată: 1100 ha
  • Structura culturi: 36% porumb, 18% cereale, 34% pajiști semănate, 9% pajiști permanente
  • Tipul de agricultura: clasica, cu asolamente scurte, cu sola săritoare de pajiști semănate.
  • Număr de animale: 1700 taurine din care efectiv matca 1100 capete.
  • Producția principala: lapte. Ferma nu vinde nimic din producția vegetala dar își asigura silozul de porumb, semifânul de graminee cu leguminoase și 50-60% din necesarul de cereale și porumb.
  • Gestionarea dejecțiilor: animalele sunt crescute în doua ferme: una pentru tineret de la 3 luni la 11 luni și a doua de vitele, juninci și vaci. Animalele din ferma de tineret sunt întreținute pe așternut de paie, dejecțiile sunt colectate periodic și depozitate în platforma betonată. Animalele din ferma de producție sunt cazate pe covoare din cauciuc, dejecțiile sunt colectate într-un canal colector și pompate spre stația de stoarcere unde sunt separate fracțiile, solidă în platforma cu capacitate de stocare pentru 60 de zile și fracția lichidă într-un bazin cu capacitatea de 1 milion de litri. De aici purinul este pompat în doua lagune cu capacitate de stocare de 9 milioane de litri de unde este transportat cu 5 cisterne de câte 16-18 mc în camp, în perioadele deschise.
  • Gestionarea pesticidelor: pesticidele sunt depozitate într-o magazie special amenajata și distribuite în funcție de necesități de către șeful sectorului de mecanizare. Toate ambalajele sunt colectate, clătite și apoi predate prin programul SCAPA.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants